• background
    Responsible Young Drivers
    RenaultEuropcarFideaAlken MaesVlaanderen
    Ryd twitter

vorige acties

Donderdag 20 april 2017: Tweede- en Derdegraadspakket voor Barnum College te Roeselare

Op 20 april waren de Responsible Young Drivers aanwezig in het Barnum College te Roeselare. De leerlingen uit de tweede graad werden bewust gemaakt over hoe je je als zwakke weggebruiker moet gedragen in het verkeer. Er werd gekeken naar zichtbaarheid en hoe je deze kan verhogen. Daarnaast werd ook gekeken naar de gevaren die je als zwakke weggebruiker kan lopen in het verkeer. De leerlingen uit de derde graad werden bewust gemaakt van de risico┬┤s in het verkeer. De nadruk werd hierbij vooral gelegd op de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen en hoe je veilig plaatsneemt in de wagen. Theorie werd afgewisseld met verschillende praktijkoefeningen. Aan de hand van de promillebril werden de effecten van alcohol nagebootst