• background
    Responsible Young Drivers
    RenaultEuropcarFideaAlken MaesVlaanderen
    Ryd twitter

ONZE VRIJWILLIGERS HEBBEN UW STEUN NODIG

Uw gift maakt het verschil

Honderden jonge vrijwilligers trekken regelmatig op pad om sensibiliseringsacties te houden. Ze zetten zich gratis in voor een betere verkeersveiligheid.

Om verder te kunnen gaan, om meer en nieuwe acties op te starten, om aan de grote vraag van verschillende organisaties tegemoet te komen, moet er materiaal aangekocht of gehuurd worden.

Het aantal aanvragen om aanwezig te zijn met alcoholtesten op fuiven neemt toe. Daarom hebben we dringend bijkomend materiaal nodig.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art.104 WIB).

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van de Koning Boudewijnstichting: 
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1

Verplichte gestructureerde mededeling:***128/2295/00008***

De vrijwilligers van de Responsible Young Drivers danken u voor uw gebaar!