OVERHEDEN

Nodig een team van Responsible Young Drivers uit. Wij gaan uit van het gezegde “al doende leert men”. Daarom hebben we verschillende praktische tools ter beschikking om te sensibiliseren over verkeersveiligheid.

CRASHTEST

De crashtest sensibiliseert over de gordel, evenals de impact van snelheid op de stopafstand. Deze interactieve test simuleert een frontale botsing aan 4 en 7 km/u.

De deelnemers krijgen de kans een frontale botsing in een veilige omgeving mee te maken. Per vier laten we hen telkens twee maal botsen. Daarna moeten ze zelf raden aan welke snelheid deze botsing plaatsvond. De deelnemers merken duidelijk dat zelfs bij een lage snelheid, ze zonder gordel naar voren zouden vliegen. Hoewel ze hier de impact van een botsing slechts aan een lage snelheid voelen, schatten de meeste deelnemers deze snelheid veel hoger in. De toeschouwers kunnen meevolgen aan de hand van de projectie van de rijsimulator op een groot scherm.

Naast het belang van de gordel tonen we aan de hand van een reactietest het belang van afstand en de gevaren van afleiding aan. Iedere inzittende heeft pedalen aan zijn of haar zetel, waardoor we hun reactietijd bij een opduikend obstakel kunnen meten. Zo ondervinden de deelnemers eigenhandig dat afleiding in het verkeer zo veel mogelijk beperkt dient te worden.

AFLEIDING IN HET VERKEER

Distracted Driving Game

Met het Distracted Driving Game tonen we op een interactieve manier wat afleiding in het verkeer met de aandacht doet. Voor dit spel gebruiken deelnemers hetzelfde deel van de hersenen dat gebruikt wordt wanneer ze zich met de wagen op de baan bevinden. De deelnemers dienen zo snel mogelijk verschillende vormen en kleuren op de juiste manier te combineren. Daarna doen ze hetzelfde een tweede maal, maar dit keer zal er een vorm van afleiding in het spel zitten. Op deze interactieve manier worden de werknemers bewust gemaakt van de gevaren van afleiding in het verkeer.

Smartphonebril

De Responsible Young Drivers beschikken sinds kort ook over een Smartphonebril. Hiermee zijn we de eerste in Europa die de effecten van afgeleid rijden simuleren aan de hand van deze bril. We vragen de deelnemers eerst een parcours zonder de bril af te leggen. Daarna wordt hen gevraagd dit parcours nogmaals af te leggen, maar dit keer simuleert de bril de effecten van afgeleid rijden op het gezichtsvermogen. Deze interactieve proef maakt duidelijk dat afleiding in het verkeer zo veel mogelijk beperkt dient te worden.

3D TRIPPING CAR

Met de 3D-Tripping Car worden uw deelnemers ondergedompeld in Virtual Reality. Tijdens deze simulatie ondervinden ze met hun eigen ogen de effecten van alcohol en drugs achter het stuur van de wagen.

De Oculus Rift headset laat toe om iemand volledig, zowel visueel als auditief, in een virtuele wereld te plaatsen. De toeschouwers kunnen de ervaring meevolgen via een aangesloten televisiescherm.

De 3D-Tripping Car neemt de deelnemers mee naar een feestje, waar ze de keuze krijgen tussen alcohol of drugs. Wanneer ze voor drugs kiezen, krijgen ze nogmaals de keuze tussen XTC, paddo’s of cannabis. Na het feestje neemt de simulatie hen mee de baan op en moeten ze veilig thuis trachten te geraken. De deelnemers ondervinden dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Wanneer ze hier toch in slagen worden ze op het einde als nog tegengehouden door de politie.

De simulatie geeft de deelnemers de kans in een veilige omgeving eenmalig te rijden onder invloed met de wagen. Ervaring leert ons dat deelnemers na afloop verbaasd zijn van de effecten die alcohol en drugs op het rijgedrag hebben. Omdat de deelnemers de effecten van rijden onder invloed ervaren op een moment dat ze er met hun volledige verstand bijzijn, zullen ze de ernst van de zaak beter beseffen.

Ten slotte wordt er een discussie rond rijden onder invloed opgestart en gaan we dieper in op de gevolgen hiervan. Op deze manier verandert het rijgedrag van de deelnemers op een positieve manier.

3D TRIPPING BIKE

Met de 3D-Tripping Bike worden de deelnemers ondergedompeld in Virtual Reality. Tijdens deze simulatie ondervinden ze met hun eigen ogen de effecten van alcohol en drugs op de fiets.

Wanneer we spreken over rijden onder invloed, wordt het rijden met de fiets vaak over het hoofd gezien. Maar ook dit kan niet door de beugel. Hoewel de fiets vaak als een beter alternatief beschreven wordt, moeten we er toch op wijzen dat rijden onder invloed met de fiets ook gevaarlijk is. Door middel van onze 3D-Tripping Bike ondervinden de deelenemers zelf de effecten van rijden onder invloed van alcohol en drugs op de fiets.

Tijdens de simulatie worden de deelnemers geconfronteerd met alledaagse verkeerssituaties. Zo moeten ze bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs veilig door het centrum van de stad zien te fietsen. De fiets wordt zodanig gemanipuleerd dat het de effecten van alcohol en drugs simuleert.

De Oculus Rift headset laat toe om iemand volledig, zowel visueel als auditief, in een virtuele wereld te plaatsen. De toeschouwers kunnen de ervaring meevolgen via een aangesloten televisiescherm.

Ten Slotte starten we een gesprek rond rijden onder invloed. Op deze ludieke manier verandert het rijgedrag van de deelnemers op een positieve manier.

PROMILLE – EN MARIHUANABRIL

De Promillebril laat deelnemers het effect van alcohol op het gezichtsvermogen ervaren wanneer ze tussen de 0.7 en 1.0 promille alcohol in het bloed zouden hebben. Dit komt overeen met ongeveer vier glazen bier, die op dat moment in het lichaam zitten. De deelnemers nemen een parcours af met de Promillebril en zullen ondervinden dat het inschatten van afstanden moeilijker wordt en ook het evenwicht verstoord wordt. Wanneer je weet dat het risico op een verkeersongeval met zes keer vergroot wanneer iemand gedronken heeft, is de rekensom snel gemaakt.

Onze Marihuanabril simuleert de effecten van Cannabis. We vragen de deelnemers een doolhof op een blad papier op te lossen. Wat een simpele opdracht lijkt, blijkt al snel veel moeilijker te zijn. De Marihuanabril zorgt ervoor dat de deelnemers geen onderscheid kunnen maken tussen rood en groen. In combinatie met het verkeer is dit gevaarlijk, aangezien bestuurders onder invloed van marihuana een rood en een groen stoplicht niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. Daarna starten we een discussie over de verdere effecten van cannabis.