SCHOLEN

Nodig een Responsible Young Driver uit op je secundaire school!
Onze vormingen zijn aangepast aan de leefwereld van de jongeren.
Al onze vormingen zijn coronaproof. Ontdek hier hoe Responsible Young Drivers de hygiëne en veiligheid van uw leerlingen garandeert.

EERSTEGRAADSPAKKET

Tijdens het eerstegraadspakket leggen we de focus op “de gevaren in het verkeer”. De jongste leerlingen uit de middelbare school kunnen wel een opfrissing gebruiken rond hoe ze zich het beste profileren in het verkeer. Daarom richt ons eerstegraadspakket zich voornamelijk op de zwakke weggebruiker, evenals het belang van de gordel als passagier in de wagen.

Hoewel de voetganger een zwakke weggebruiker is, moeten leerlingen zich bewust zijn dat ook wanneer ze zich als voetganger in het verkeer begeven, ze zich aan de regels van de wet moeten houden. Zichtbaarheid speelt hier een belangrijke rol. We richten de aandacht voornamelijk op de keuze van de kledij. Aan de hand van verschillende cases tonen we het belang van de juiste kledij aan.

Een tweede thema dat aan bod komt is veiligheid in het verkeer met de fiets. Wanneer jongeren de fiets naar school nemen, wordt de helm vaak thuisgelaten. Hoewel deze niet verplicht is, kan de helm een groot verschil maken wanneer de bestuurder in een ongeluk verzeilt geraakt. Daarom tonen we in het eerstegraadspakket aan de hand van onze helmsimulator, het belang van de helm aan.

Ten slotte wordt het belang van de gordel aangekaart. Herinner je je de wet van Newton nog? Die stelt namelijk dat een voorwerp in beweging, in beweging wil blijven. Hierdoor zal je meer gaan wegen dan je normale lichaamsgewicht. Aan de hand van onze weegschaal, illustreren we de impact van een frontale botsing.

TWEEDEGRAADSPAKKET

In het tweedegraadspakket nemen we de houding van de leerlingen in het verkeer onder de loep. Veiligheid en hoffelijkheid spelen hier de hoofdrol. Of je je nu te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer verplaatst, je maakt dagelijks deel uit van het verkeer. Tijdens deze vormingen worden verschillende thema’s besproken, waaronder zichtbaarheid, het gebruik van de smartphone in het verkeer en rijden onder invloed (met focus op de fiets).

Aan de hand van enkele praktische oefeningen kaarten we verschillende veiligheidsaspecten aan. Door middel van onze Distracted Driving Game ondervinden de jongeren eigenhandig waarom de smartphone gevaarlijk is wanneer je je als bestuurder in het verkeer bevindt. Daarnaast komt ook de Promillebril aan bod, een bril die hen laat ervaren hoe het is om dronken een parcours af te leggen. Op die manier wijzen we de leerlingen op de gevaren van dronken fietsen.

De ludieke filmpjes en de praktische oefeningen zorgen ervoor dat de boodschap duidelijk wordt overgedragen aan de leerlingen van het derde en vierde middelbaar. Het tweedegraadspakket bestaat uit een vorming van twee lesuren.

DERDEGRAADSPAKKET

Met ons derdegraadspakket zetten we leerlingen aan tot een veiligere houding in het verkeer. De leerlingen uit de derde graad zijn vaak volop bezig met het behalen van hun rijbewijs. Dit de ideale gelegenheid hen bewust te maken van veiligheid in het verkeer. Tijdens deze twee uur durende vorming bespreken we drie thema’s.

We gaan van start met de harde cijfers, die de situatie rond verkeersveiligheid in België schetsen. Zo beseffen de leerlingen de ernst van de zaak.

Daarna bespreken we waarom we ons voornamelijk op jongeren focussen. Tot onze grote spijt zijn jongeren oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Een combinatie van onervarenheid, onwetendheid en een te grote zelfverzekerdheid liggen aan de basis hiervan.

Ten slotte gaan we dieper in op de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen.

De leerlingen krijgen de kans enkele praktische oefeningen uit te voeren met de Promille- en de Marihuanabril. De Promillebril simuleert de effecten van alcohol, en de Marihuanabril simuleert de effecten van cannabis. Op deze interactieve manier ondervinden de leerlingen zelf dat alcohol en drugs niet in het verkeer thuishoren.

CRASHTEST

De crashtest sensibiliseert de leerlingen over de gordel, evenals de impact van snelheid op de stopafstand van de wagen. Deze interactieve test simuleert een frontale botsing aan 4 en 7 km/u.

De leerlingen krijgen de kans een frontale botsing in een veilige omgeving mee te maken. Per vier laten we hen telkens twee maal botsen. Daarna moeten ze zelf raden aan welke snelheid deze botsing plaatsvond. De leerlingen merken duidelijk dat zelfs bij een lage snelheid, ze zonder gordel naar voren zouden vliegen. Hoewel ze hier de impact van een botsing slechts aan een lage snelheid voelen, schatten de meeste leerlingen deze snelheid veel hoger in. De toeschouwers kunnen meevolgen aan de hand van de projectie van de rijsimulator op een scherm.

Nadat alle leerlingen de impact van een frontale botsing ervaren hebben, nemen ze allen nog een tweede maal plaats in de simulator. Ditmaal testen we hun reactievermogen. Iedere inzittende heeft pedalen aan zijn of haar zetel, waardoor we hun reactietijd bij een opduikend obstakel kunnen meten. Zo ondervinden ze eigenhandig dat afleiding in het verkeer zo veel mogelijk beperkt dient te worden.

3D TRIPPING CAR

Met de 3D-Tripping Car worden de leerlingen ondergedompeld in Virtual Reality. Tijdens deze simulatie ondervinden ze met hun eigen ogen de effecten van alcohol en drugs achter het stuur van de wagen.

De Oculus Rift headset laat toe om iemand volledig, zowel visueel als auditief, in een virtuele wereld te plaatsen. De toeschouwers kunnen de ervaring meevolgen via een aangesloten televisiescherm.

De 3D-Tripping Car neemt de leerlingen mee naar een feestje, waar ze de keuze krijgen tussen alcohol of drugs. Wanneer ze voor drugs kiezen, krijgen ze nogmaals de keuze tussen XTC, paddo’s of cannabis. Na het feestje neemt de simulatie hen mee de baan op en moeten ze veilig thuis trachten te geraken. De leerlingen ondervinden dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Wanneer ze hier toch in slagen worden ze op het einde als nog tegengehouden door de politie.

De simulatie geeft de leerlingen de kans in een veilige omgeving eenmalig te rijden onder invloed met de wagen. Ervaring leert ons dat deelnemers na afloop verbaasd zijn van de effecten die alcohol en drugs op het rijgedrag hebben. Omdat de leerlingen de effecten van rijden onder invloed ervaren op een moment dat ze er met hun volledige verstand bijzijn, zullen ze de ernst van de zaak beter beseffen.

Ten slotte wordt er een discussie rond rijden onder invloed opgestart en gaan we dieper in op de gevolgen hiervan. Op deze manier verandert het rijgedrag van de leerlingen op een positieve manier.

3D-TRIPPING BIKE

Met de 3D-Tripping Bike worden de leerlingen ondergedompeld in Virtual Reality. Tijdens deze simulatie ondervinden ze met hun eigen ogen de effecten van alcohol en drugs op de fiets.

Wanneer we spreken over rijden onder invloed, wordt het rijden met de fiets vaak over het hoofd gezien. Maar ook dit kan niet door de beugel. Hoewel de fiets vaak als een beter alternatief beschreven wordt, moeten we er toch op wijzen dat rijden onder invloed met de fiets ook gevaarlijk is. Door middel van onze 3D-Tripping Bike ondervinden jongeren zelf de effecten van rijden onder invloed van alcohol en drugs op de fiets.

Tijdens de simulatie worden de leerlingen geconfronteerd met alledaagse verkeerssituaties. Zo moeten ze bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs veilig door het centrum van de stad zien te fietsen. De fiets wordt zodanig gemanipuleerd dat het de effecten van alcohol en drugs simuleert.

De Oculus Rift headset laat toe om iemand volledig, zowel visueel als auditief, in een virtuele wereld te plaatsen. De toeschouwers kunnen de ervaring meevolgen via een aangesloten televisiescherm.

Ten Slotte starten we een gesprek rond rijden onder invloed. Op deze ludieke manier verandert het rijgedrag van de leerlingen op een positieve manier.

VARIAPACK

Tijdens het Variapack zetten de Responsible Young Drivers enkele praktische tools in om de leerlingen bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid. Om de leerlingen zelf te laten nadenken over een verantwoorde houding in het verkeer, starten we een discussie.Het variapack neemt één lesuur in beslag. Tijdens dit lesuur krijgen de leerlingen vijf verschillende opdrachten voorgeschoteld:

  • De eerste tool die wordt ingezet is de Promillebril. Deze bril simuleert de effecten van alcohol op het gezichtsveld. Door de leerlingen een parcours te laten afleggen, ondervinden ze zelf dat alcohol en verkeer niet samengaan.
  • Vervolgens maken we gebruik van de Helmsimulator. Hiervoor gebruiken we een ei. De helm wordt op het ei geplaatst en laten we daarna vanop een hoogte vallen. Op deze manier zien de leerlingen met hun eigen ogen het beschermende effect van een fietshelm.
  • Een derde tool is de Reflectobox. Aan de hand van deze kijkdoos wordt het voor de leerlingen duidelijk dat reflectoren wel degelijk de zichtbaarheid verhogen. Een fluohesje kan levens redden!
  • Via het Distracted Driving Game ondervinden leerlingen het belang van concentratie in het verkeer. Tijdens deze praktische oefening moeten de jongeren bepaalde vormen en kleuren combineren, terwijl ze bijvoorbeeld een SMS’je sturen. Op deze manier tonen we dat de gevolgen van afleiding in het verkeer niet onderschat mogen worden. Ook de Smartphonebril kan hier worden ingeschakeld. Deze bril simuleert de gevolgen van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden met de wagen of de fiets. Het zal duidelijk worden dat de smartphone gebruiken tijdens het rijden toch niet zo eenvoudig is.
  • Ten slotte tonen we aan de hand van de weegschaal de impact van een frontale botsing en het belang van de gordel aan. De weegschaal berekent de kracht waarmee het lichaam of een los voorwerp vooruit geslingerd zou worden bij een frontale botsing. Zo wordt duidelijk dat het dragen van de gordel van groot belang is.

E-MOBILITY & ECO DRIVING

Tijdens deze vorming dompelen we jongeren van de 3de graad onder in de wereld van de snel veranderende elektrische voortbewegingstoestellen en het ecologisch rijden.

We maken uitgebreid kennis met deze elektrische voortbewegingstoestellen en leggen de nadruk op:

  • De voordelen
  • De gevaren
  • Do’s-and-dont’s
  • Eigen veiligheid
  • Veiligheid van anderen

Bij het onderdeel ‘eco driving & riding’ worden de leerlingen wegwijs gemaakt in het ecologisch rijden. We sluiten de vorming af met enkele waardevolle groene tips.

Bovenstaande thema’s worden gebracht aan de hand van interactieve werkvormen en worden ondersteund door afbeeldingen en ludieke filmpjes.

In samenspraak met de school kan ook de ‘helmsimulator’ toegevoegd worden, want ook op elektrische voortbewegingstoestellen kan het dragen van de helm een verschil maken.

Deze vorming werd ontworpen met de steun van Belfius Investment Partners, Belfius Bank en Candriam Belgium.