SMARTPHONEBRIL

Met de Smartphonebril zijn we de eerste in Europa die de effecten van afgeleid rijden simuleren aan de hand van deze bril. We vragen de deelnemers eerst een parcours zonder de bril af te leggen. Daarna wordt hen gevraagd dit parcours nogmaals af te leggen, maar dit keer met de bril. Wanneer ze het parcours een tweede maal afleggen zal het plots zwart worden voor de ogen. Op deze manier wordt duidelijk dat afgeleid rijden gevaren met zich meebrengt.